Žďárská radnice připravila novinku: Zprávu o stavu města

27.09.2018
Ilustrační foto
Město Žďár nad Sázavou a jeho úřad si pro letošní podzim přichystali novinku. Tou je Zpráva o stavu města, která popisuje vývoj města v posledních čtyřech letech.  Zpráva by měla sloužit v první řadě jak pro stávající, tak budoucí zastupitele, ale také pro občany města. Tento dokument je součástí širších snah řídit město koncepčně tak, aby se věci řešily v delším horizontu, než je jedno volební období.

„Byli bychom rádi, kdyby se z takového dokumentu stala tradice. Cílem je zrekapitulovat, v jakém stavu se město na konci období nachází, co se povedlo či nepovedlo a jaké jsou plány pro období další,“ říká Zdeněk Navrátil, starosta města a dodává: „Když jsme přišli na úřad před čtyřmi roky, tak jsme nechali všechny vedoucí odborů zpracovat strategii vývoje pro svůj odbor. S touto strategií pravidelně pracujeme a každý rok se s vedoucími setkáváme nad aktualizovanou verzí a bavíme se o daných problémech.“

Tento způsob řízení je v posledních letech vidět i u příspěvkových organizací města. Pro ty byla zavedena elektronizace finančního řízení. Současně má dnes každá příspěvková organizace zpracovaný svůj strategický plán na dalších šest let, podle kterého se rozvíjí. „Toho jsme docílili tím, že jsme schválili pravidla pro výběr a hodnocení ředitelů příspěvkových organizací,“ dodává místostarosta Josef Klement. Rada města pak každý rok hodnotí postupné plnění plánu a řeší další dílčí cíle na následující rok.

Dokument podobný Zprávě o stavu města v minulosti nikdy ve Žďáře nevznikl. Pouze v roce 2006 vznikla zpráva, která je na první pohled podobná, ale ta se týkala pouze hospodaření. To je jen jedna z částí Zprávy o stavu města, kterou nyní schválila rada města. Pokud bude další zastupitelstvo a vedení města v tomto směru pokračovat, tak by stejný dokument měl vznikat vždy po čtyřech letech na závěr volebního období a měl by popisovat současný stav města a městského úřadu tak, aby byla zajištěna kontinuita ve vedení Žďáru nad Sázavou.

„Chtěli bychom velmi poděkovat vedoucím odborům i všem, kteří se na přípravě dokumentu podíleli. Nebylo to snadné, ale popasovali se s úkoly, a to v poměrně krátkém čase, velmi dobře,“ uzavírá starosta i místostarosta.
Převzato ODTUD

Aktuálně z Žďárska